niedziela, 14 lutego 2016

59. Wnioski do prezydenta miasta Szczecin


Celem monitoringu jest wprowadzenie zmian. Na bazie raportu o szczecińskim ZWiK, który przygotowałam w ubiegłym roku, zdiagnozowałam kilka problemów. Obecnie, przy wsparciu Joanny Bylińskiej, Szymona Osowskiego i Bartosza Wilka, ruszamy z działaniami na rzecz zmiany tych regulacji, które uznaliśmy za złe praktyki. 
Na pierwszy ogień, jak już pisałam,  poszła kwestia zatrudniania radnych w miejskich spółkach. Pytamy miejskie spółki, ale także wnioskujemy do prezydenta. 

Za stroną facebookową Jawny Szczecin:

Skierowaliśmy do Prezydenta Miasta Szczecina trzy wnioski:
- o przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich wytycznych dot. niezatrudniania radnych Rady Miasta w Szczecina w tych podmiotach (https://pl.scribd.com/…/Niezatrudnianie-Radnych-Prezydent-S…),
- przeprowadzenie kontroli w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o. w związku z brakiem udostępnienia szeregu informacji dot. pracy zatrudnionego w tej spółce miejskiej radnego (https://pl.scribd.com/…/Kontrola-w-Szczeci%C5%84skim-Fundus…),
- odwołanie z funkcji członków zarządu i rad nadzorczych szczecińskich spółek komunalnych oraz przeprowadzenia na te funkcje otwartych konkursów (https://pl.scribd.com/…/Konkursy-Zarz%C4%85dy-i-Rady-Nadzor…).
Czekamy na odpowiedź. Prezydent ma obowiązek odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Przy okazji przypominam, że ten temat będzie także poruszony na czwartkowej debacie w urzędzie miasta. 
"Fikcyjny, czy skuteczny? Debata o nadzorze nad spółkami miejskimi w Szczecinie."
Początek 18.02.2016, godzina 18.00, sala sesyjna urzędu miasta. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz